Danışmanlık

İhale dosyası hazırlanması temsili, idari ve özel şartnameler ile birim fiyat tarifleri proje danışmanlığı hizmetlerimizi fikir aşamasından başlayıp uygulama süreci boyunca sürdürmekteyiz.

Danışmanlık, tecrübenin yanı sıra, gerekli altyapı ve bilgi birikimine sahip olmayı gerektiren, işverene doğru yolları ve oluşabilecek olumlu-olumsuz ihtimalleri en ince ayrıntısına kadar belirtmekle yükümlü olunan son derece hassas bir hizmettir.

İşveren firmaya ek değerler kazandırmak, danışmanlığın asli yükümlülüklerinden biridir.

Geoçözüm olarak biz, ihale dosyasının hazırlayarak, temsili, idari ve özel şartnameler ile birim fiyat tariflerinin inceleyerek, proje danışmanlığı hizmetlerimizi fikir aşamasından başlayıp uygulama süreci boyunca sürdürmekteyiz.

Alt Yapı Uygulamaları ile ilgili olarak proje dosyasının hazırlanması, ilgili birimlere sunulması, sözleşme dosyasının hazırlanması, proje ekiplerinin oluşturulması, raporlamaların yapılması, proje boyunca ilgili prosedürlerin izlenmesi ve projenin sorunsuz yürütülebilmesi için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Taksim Şancity Turizm, Kültür, Moda ve Yaşam Merkezi