Kontrolörlük

Yapıların projeye uygun bir biçimde hayata geçirilmesi, malzeme kalitesinin yeterliliği, imalatların yerinde tespiti ve herhangi bir olumsuzlukta çözüm üretilebilmesi kontrol aşamalarının olmazsa olmazlarındandır.

Yapının servis ömrü boyunca istenilen performansta ve kalitede olmasını sağlamak, imalat aşamasından itibaren gerçekleştirilen kontrollerle mümkün olabilmektedir.

Saha uygulaması tecrübesine sahip uzman kadromuz ile proje oluşturulma aşamalarında, proje yönetimine uygun şekilde hareket ederek, kendi uzmanlığımızı ve bilgimizi projelere yansıtmaktayız.

Arazi Kontrolü